Shareholders

 

Hej ambassadörer!

Årsstämma i Klackabackens Bryggeri AB (publ)
Delägare i Klackabackens Bryggeri AB (publ), orgnr: 556900-8732 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 juni 2023 kl. 14:00. Stämman hålls i aulan på Folkhögskolan i Önnestad med adress Byagatan 30A, 291 73 Önnestad. Kallelsen har skett genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar samt i DN, samt via utskick till samtliga av aktieägare registrerade e-postadresser.

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB vid avstämningsdagen den 26 maj, samt anmält sig senast 26 maj per e-post till shareholder@klackabacken.se eller via post till Tegskiftesvägen 2, 291 73 Önnestad. 
Anmälan ska innehålla fullständigt person-/organisationsnummer.

 

Önnestad i maj 2023 Klackabackens Bryggeri AB (publ)

2020
2021
2022Du vet väl att du alltid kan höra av dig till shareholder@klackabacken.se eller nås vi på 
0723976212 om du har några frågor eller idéer. Emellanåt skickar vi ut information och kallelser till träffar och stämmor via mejl, men då det är svårt att hålla oss uppdaterade med adresser vid ändringar skulle vi uppskatta om ni meddelar oss om ni byter mejladress eller förvärvar/säljer era aktier. Detta för att vi vill kunna nå ut till alla med kallelser och erbjudande. Enklast mejlar ni till shareholder@klackabacken.se och uppdaterar oss där.

 

 

 

Våra produkter

Din kundvagn

0 kr

Du har inga produkter i varukorgen

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats så använder vi cookies.

Jag förstår

VÄLKOMMEN TILL KLACKABACKEN!

Vår hemsida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du måste minst ha fyllt 25 år för att se det här innehållet.

Please confirm that you are at least 25 years old.
*Entering? "Ja" confirms you are and that you agree to our cookie policy.