Shareholders

 

Hej ambassadörer!

Hej alla kära aktieägare, här kommer kallelse till årsstämman för 2021. Äntligen har vi möjlighet att ses och det tänkte vi ta till vara på. Därför träffas vi 14.00, torsdagen 2 juni 2022 i aulan på folkhögskolan i Önnestad. Vi kommer skylta tydligt från parkeringen så att alla hittar. Efter den formella stämman drar vi oss över till bryggeriet där vi bjuder på snacks och kopplar på några roliga nyheter som inte är släppta än så att ni får smaka. På plats minglar vi en stund och vi från styrelse och ledning är tillgängliga för att besvara era frågor och funderingar. Vi räknar med att vara klara till 17.00. Hjärtligt välkomna!

Nedan följer formell inbjudan med instruktioner om anmälan: "Årsstämma i Klackabackens Bryggeri AB (publ) Delägare i Klackabackens Bryggeri AB (publ), orgnr: 556900-8732 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 kl. 14:00. Stämman hålls i aulan på Folkhögskolan i Önnestad med adress Byagatan 30A, 291 73 Önnestad. Kallelsen har skett genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar samt i DN. Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB vid avstämningsdagen den 25 maj, samt anmält sig senast 25 maj per e-post till shareholder@klackabacken.se eller via post till Tegskiftesvägen 2, 291 73 Önnestad. Anmälan ska innehålla fullständigt person-/organisationsnummer. Samtliga handlingar samt årsredovisning finns publicerad minst två veckor före stämmodatum på www.klackabacken.se/shareholder
 

Önnestad i Maj 2022 Klackabackens Bryggeri AB (publ)

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning om kallelse till årsstämman gått ut som den skulle.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Redovisning av 2021 års årsredovisning, revisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Dispositioner gällande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
10. Val av revisor.
11. Val av styrelse.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen.
13. Övriga frågor.
Vi hoppas att så många som möjligt vill komma och ta hand om er och varandra tills dess!

 

 

Handlingar finns tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan stämman och kan begäras via e‐post eller via bolagets hemsida.

 

 Varmt välkomna! Styrelsen för Klackabackens Bryggeri AB

 


2020
2021Du vet väl att du alltid kan höra av dig till shareholder@klackabacken.se eller nås vi på 
044-128011 om du har några frågor eller idéer. Emellanåt skickar vi ut information och kallelser till träffar och stämmor via mejl, men då det är svårt att hålla oss uppdaterade med adresser vid ändringar skulle vi uppskatta om ni meddelar oss om ni byter mejladress eller förvärvar/säljer era aktier. Detta för att vi vill kunna nå ut till alla med kallelser och erbjudande. Enklast mejlar ni till shareholder@klackabacken.se och uppdaterar oss där.

 

 

 

Våra produkter

Din kundvagn

0 kr

Du har inga produkter i varukorgen

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats så använder vi cookies.

Jag förstår

VÄLKOMMEN TILL KLACKABACKEN!

Vår hemsida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du måste minst ha fyllt 25 år för att se det här innehållet.

Please confirm that you are at least 25 years old.
*Entering? "Ja" confirms you are and that you agree to our cookie policy.